Địa chỉ

351/46 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ hai – Chủ nhật:
9am – 9pm

HOTLINE

086 5066 088
info@kimcouture.vn